is toegevoegd aan je favorieten.

De wet op de inkomstenbelasting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Abt. 37

306

HOOFDSTUK VI.

Bedrag der belasting.

De artt. 37 en 38 betreffen de belasting der natuurlijke personen (zoowel die van art. la als die van art. 2), art. 39 die der overige belastingplichtigen (art. lc en art. 2).

Artikel 37.

De belasting der natuurlijke personen- wordt geheven volgens het onderstaande tarief :

Belastbare som Belasting

f 800 of meer, doch minder dan f 850 f 0,60

850 „ „ „ „ „ 900 1,20

900 „ „ „ „ „ 950 1,80

950 „ „ „ „ „ 1000 2,40

1000 „ „ „ „ „ 1050 3,—

1050 „ „ „ „ „ 1100 3,80

1100 „ „ „ „ „ 1150 4,60

1150 „ „ „ „ „ 1200 5,40

1200 „ „ „ „ „ 1250 7,—

1250 „ „ „ „ „ 1300 8 —

1300 „-. „ „ „ „ 1350 9,—

1350 „ „ „ „ „ 1400 10 —

1400 „ „ „ „ „ 1450 11,—

1450 „ „ „ „ „ 1500 12,—

1500 „ „ „ „ „ 1550 13 —

1550 „ „ „ „ „ 1600 14,—

Is de belastbare som f 1600 of meer, doch minder dan f 2000, dan is verschuldigd f 15,—, benevens f2,40 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de som van f 1600 te boven gaat.

Is de belastbare som f 2000 of meer, doch minder dan f 4000, dan is verschuldigd f 24,60, benevens f 2,80 voor elk geheel bedrag van f 100, waarmede zij de som van f 2000 te boven gaat.