is toegevoegd aan uw favorieten.

De abdis van Castro

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE ABDIS VAN CASTRO.

hem overbrengen naar het groote vlek van Avezzano, in het koninkrijk Napels.

Bij de eerste tijding van de vreèshjke veroordeeling, door den heer van Campireali afgekocht tegen Branciforte, waardoor deze tot heiligschenner en kloosterschender gestempeld werd, had de prins begrepen, dat hij, in geval Branciforte beschermd moest worden, op drie kwart van zijn mannen niet rekenen kon. Dit was een vergrijp tegen de Madonna, op wier bescherming elk van deze struikroovers bizondere rechten meende te hebben. Als er in Rome een barigele te vinden was, stoutmoedig genoeg oraJulius Branciforte midden in het bosch van la Faggiola te komen vatten, zou hij daarin geslaagd zijn.

Toen Julius in Avezzano aankwam, noemde hij zich Fontana en de lieden die hem overbrachten, bewaarden het geheim. Toen zij te Petrella terugkwamen, vertelden zij met droefheid, dat Julius onderweg gestorven was, en van dit oogenblik af wist elk van de soldaten van den prins, dat ieder een dolksteek in het hart zou ontvangen, die dezen noodlottigen naam zou uitspreken.

Toen Helena in Albano terug was, schreef zij dus vergeefs brief op brief en om die aan Branciforte te doen bezorgen, besteedde zij alle zechinen, die zij bezat. De twee bedaagde monniken die haar vrienden geworden waren, want zulk een groote schoonheid, zegt de florentijnsche kroniekschrijver, laat niet na eenige heerschappij uit te oefenen, zelfs op harten, die door de laagste zelfzucht en huichelarij zijn verhard; de twee monniken dan, waarschuwden het jonge meisje dat al haar pogingen om Branciforte een brief te doen toekomen, vergeefs zouden blijven: Colonna had verklaard dat hij dood was en Julius zou zeker niet meer in de wereld verschijnen dan wanneer de prins het wilde. Heiena's voedster kondigde haar weenend aan, dat haar moeder éindelijk haar schuilplaats ontdekt had en dat de strengste bevelen gegeven waren om haar met geweld naar het paleis van Campireali te Albano over