Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

ken, die op het Rijks Archief te Arnhem berusten, en die uitsluitend in het Archiéfgebouw mogen worden geraadpleegd; ik doel hierbq voornamelijk op het ,,Oud-Archief van het Huis Bronckhorst", en op de „Brieven van en aan het Hof van Gelderland", die wellicht nog belangrijke bizonderheden over Oud-Steenderen en Bronkhorst bevatten, doch die ik niet alle heb kunnen raadplegen. Verder heb ik in vele gevallen de bronnen, waaruit ik heb geput, niet vermeld; daar het werkje voor een aanzienlijk deel uit aanhalingen bestaat, zou het door het groote aantal verwijzingen en noten veel van zijne leesbaarheid verliezen.

Toch hoop ik dat de inwoners van Steenderen het boekje, ondanks al deze onvolmaaktheden, niet zonder genoegen zullen lezen, en dat zg het zullen willen beschouwen als mjjn afscheidsgroet aan hen, en aan het stille Geldersche dorpje dat voor mjj zoovele herinneringen bergt, dat mij lief is geworden, en dat ik niet dan noode heb verlaten.

A. TEN DOESSCHATE.

Februari 1919.

Sluiten