Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2

De natuurkunde leert toch, dat een vlam niet oi heel zwak door een andere heenschijnt.

Bij den ronden brander gaat alzoo de helft van het licht bijna geheel verloren. Staan drie platte vlammen achter elkander, dan is het effect van de tweede + 20 °/o van dat der eerste; en het effect der derde niet meer dan + 5 %• De beste stand is daarom, dat de platte vlammen evenwijdig met elkander loopen en een zekeren hoek maken met de condensoras, zoodat de licht gevende vlakken elkander zoo weinig mogelijk storen. Deze methode vindt men toegepast in de z.g. Stocksche lamp (fig. 3), waardoor deze boven alle andere petroleumlampen de voorkeur verdient.

De lamp is nog betrekkelijk duur en kost bij een lichtsterktevan ongeveer 100 normaalkaarsen + ƒ15.—

Men kan daarmede van een niet te dicht lantaarnplaatje een beeld maken van niet meer dan 1 M2., wil het tenminste eenigs-

Fig. 3. Stocksche lamp. zins den naam van

vrij helder kunnen dragen. De zaal dient dan ook absoluut donker te zijn.

Komt er licht van buiten, of licht van een lamp uit het buffet, dan gaat nog een groot deel van het effect verloren. (De lamp in het buffet moet „natuurlijk" blijven branden. Zooals de lichtbron de ziel is van de lantaarn, zoo is vaak in kleine plaatsen het buffet de ziel van de vergadering. Het lijkt wel of de wet van Newton ook doorgaat voor de verhouding tusschen de grootte van

Sluiten