Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

INHOUD.

Punt Bladz.

184. II. De voorbereidingen tot den aanval. 108

185. le. De aanvallen op de kling . . 108

A. Druk 10S

186. B. Slag 108

1S7. Korte slag 109

Strijkslag 109

191. C. Het binden (vóór een houw) 111

192. 2e. De schijnbewegingen . . . 111

193. cï. De schijnstèken en schijn-

houwen 112

1. de schijnstèken. . . 112

194. 2. de schijnhouwen . . 112

195. b. De schijnaanvallen . . . 115

196. 3e. Combinaties van aanvallen op

de kling met schijnbewegingen. . . . . . ... 115

197. 3e Afdeeling: Dubbele aanvallen .... 116

/ Dubbele steek. ] \ Houw-steek. / " i Steek-houw. ( l Dubbele houw. '

198. 2. De hervatte aanval 116

199. B, De tegenaanvallen 116

De vooraanvallen 117

200. Voorhouwen 117

Voorsteken 118

201. De tijd-aanvallen 119

202. De na-aanvallen 119

203. IHe Hoofdstuk: Verdedigingsbewegingen. ... 121

204. le Afdeeling: De weringen 121

De eenvoudige weringen.

206. De toegevende weringen 123

208. 2e Afdeeling: Het ontduiken 124

209. Se Afdeeling: De ontwijkingen 124

210. IVe Hoofdstuk: Het partggovecht 125

Voorbeelden van lessen in sabelschennen. ... 127

Het Geweerschermen.

Ie Hoofdstuk: Elementaire oefeningen 133

le Afdeeling: Voorbereidende oefeningen met

(c. q. zonder wapen) 133

Sluiten