is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding voor het schermonderwijs op floret, degen, sabel en geweer

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

133. le. De glijsteek.

Zie punt 40 en 41, met dien verstande, dat de glijsteek op degen bxjna mtsluitend in zes (c. q. drié) en acht, en tegen hnksschermers ook in vier wordt toegepast.

134. 2e. De bindsteek.

Zie punt 42 en 43.

II. VOORBEREIDINGEN TOT DEN AANVAL.

135. Zie punt 44.

136. le. Aanvallen op de kling.

Zie punt 45, onder opmerking, dat vooral de slag en strijkslag bij het degenschermen zeer krachtig moeten worden ui gevoenT

Z t::^Je kl£g VaD *> -t voldoezen *

net gevechtsvlak wordt gebracht.

De onderwijzer zal dan ook bij het les geven van den leerling

TnS Teifm;f *TS VOId&ende kracht* ™» CSm.

geven medewerken om z«n hand, arm of borst bloot te

«. Druk.

Zie punt 46 en 47.

b. S 1 a g.

Zie punt 48 en 49.

c S t r ij k s 1 a g.

Zie punt 50.

d. Dubbele binding. Zie punt 51.

De uitgangshouding van den leerling is, bij de volgende oefeningen, steeds de stelling niet zes. volgende

Voorbeelden van aanvallen op de kling-steek.

detnV^re^rariIP £ *|

DrUk in "S" en op den tegendruk van den tegenstander, steek onderdoor naar de hand of voorarm bofïghlZeS' 0niniddelliJk gevolgd door steek rechtuit naar de ondemS ^ b°Venai'm °f °nderarm' « naar den

Slag in drie, onmiddellijk gevolgd door steek rechtuit (als boven).