is toegevoegd aan uw favorieten.

Het woonhuis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

DE WANDBEKLEEDING.

boven den vloer tot aan de bovenzijde der deuren; de in het laatste geval ongebroken doorgaande bovenhjn bevordert in niet geringe mate het rustig aanzien van het vertrek. Het wandgedeelte boven dit paneelwerk laat zich dan het best beschilderen met caseïneverf, olieverf e. d.

Andere, minder kostbare bekleedingen, zijn: lincrustra (een soort linoleum met in- of opgedrukte ornamenten), matten of papier. Met stof,-waarvoor de eenvoudige jutte of [ook het grove linnen aangewezen zijn, krijgt men zeer goede effecten, terwijl zij zich door afborstelen gemakkelijk laten reinigen. Minder aanbevelenswaardig zijn matten, waarin zich de stof ophoopt en zich moeilijk uit laat verwijderen.

Over papier zijn reeds een paar opmerkingen gemaakt, waarbij wij. het ook zullen laten. Alleen kan er betreffende de bewerking nog het volgende aan worden toegevoegd: Aangezien het vocht uit den muur op het papier, en niet het minst op de kleur, een verwoestenden invloed uitoefent, doet men het best voor den eersten tijd de wanden met een zeer eenvoudig papier te behangen, waarin zoo weinig mogehjk kleur voorkomt (naturel papier). Wil men de kans van vernietiging vrij loopen, dan moet het behangsel .los van den muur worden aangebracht, en brengt men langs alle vertrekken een raamwerk aan, waarop het behangsellinnen wordt gespijkerd. Daarop wordt dan eerst het grondpapier en vervolgens het behangsel geplakt.

Tegen de wanden langs de vloeren worden de plinten gespijkerd, eenerzijds om aan het vlak van den wand voor het gezicht een vasten voet op den vloer te geven, anderzijds om de naad tusschen wand en vloer af te dekken en een bescherming tegen het onderste gedeelte van den wand te vormen.

Wordt in de kamer een hooge lambriseering gemaakt, dan laat de schoorsteen zich hierin heel goed tegelijk opnemen. Wordt echter geen betimmering aangebracht dan