is toegevoegd aan uw favorieten.

Het woonhuis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

TEGELBEZETTING.

Over de wenschelijkheid om op de wanden latten aan te brengen voor het ophangen van schilderijen is al gesproken. Wanneer de wanden behangen worden, brenge men onder het behang op de hoogte van de rugleuning der stoel een plank aan (stoelplank).

TEGELBEZETTING.

De wanden van de keuken en badkamer vereischen nog de zorg dat ze zeer hygiënisch zullen zijn en onaantastbaar voor vocht. Meestal bekleedt men ze daarom met tegels, Waarvan er in alle kwaliteiten en kleuren in den handel zijn. Hoe eenvoudiger men ze evenwel in kleur neemt, hoe beter. De combinatie van witte tegels met een zwarten rand is het meest aan te bevelen.

Het zetten van tegels is een uiterst nauwkeurig werk en kan niet aan den eersten den besten metselaar overgelaten worden. Zooals het voegen al tot een speciaal vak is geworden, is ook het tegelzetten een vak.

Er bestaan vele mogelijkheden voor het plaatsen van tegels in onderling verband met elkaar. Van de twee meest toegepaste manieren is de eerste, de tegels „in verband" te plaatsen, dus dat de voegen boven elkaar om den halven tegel verspringen; de tweede is zoowel horizontaal als vertikaal doorgaande voegen te houden. De laatste methode is beter, omdat daarmee sterker het karakter van bekleeden wordt uitgedrukt.

Evenals de steenen voor de verwerking ruimschoots worden natgemaakt, laat men ook de tegels zich met water doortrekken. Men voorkomt daarmee, dat ze het water uit de specie zullen zuigen, wat het verhardingsproces zou belemmeren.

Ook gangen en portalen worden dikwijls met tegels bekleed. Een enkel maal, bij weelderiger inrichting, komt marmer als bekleedingsmateriaal in aanmerking. De marmerplaten worden dan met gips tegen het muurwerk ge-