is toegevoegd aan uw favorieten.

Het woonhuis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KEUKENBETIMMERING.

87

plakt en met koperdraadjes verankerd aan in de muren geslagen spijkers.

KEUKENBETIMMERING.

Met de beschrijving van de wandbekleedingen zijn wij nu wel op eenige andere werkzaamheden vooruit geloopen. Want, om in de keuken, badkamers en portalen tegels of marmer regelmatig en goed te kunnen aanbrengen, was het noodig, dat eerst andere werkzaamheden verricht werden.

In de keuken moeten eerst de aanrecht en keukenkast, de schoorsteen en keukenplanken aangebracht zijn, om daar met tegels of andere minder handelbare materialen op te kunnen aansluiten.

De aanrecht is een eenvoudige tafelconstructie met laden en kastjes onder het blad. Veelal als onderdeel van de aanrecht, maar meer aanbevelenswaardig los daarvan, wordt de gootsteen opgesteld, want tegen den onderkant van den gootsteen heeft nog al eens condensatie plaats en het eventueele kastje onder den gootsteen is dan ook altijd vochtig.

Tegenwoordig past men het meest vuurkleigootsteenen toe; een enkele maal in arbeiders woningen nog wel gootsteenen van geëmailleerd gegoten ijzer. Sinds enkele jaren worden ook granito aanrechtbladen gemaakt met daaraan verbonden gootsteenen in hetzelfde materiaal. Ze voldoen heel goed en zijn, ondanks hun hardheid, toch nog eenigszins veerkrachtig, zoodat het stooten van een kopje of bord niet dadelijk de breuk daarvan tengevolge heeft. Want, hoe fraai een marmeren aanrechtblad in een keuken staat, de hardheid daarvan is een onoverkomelijk bezwaar voor de toepassing.

De kraan boven den gootsteen moet op zoodanige hoogte zijn aangebracht, dat men in flinke emmers gemakkehjk water kan tappen. De afvoerinrichting van een gootsteen moet zoo gemaakt zijn, dat ten eerste geen rioollucht kan