Handleiding voor gemeentebesturen bij de uitvoering van het werkloosheidsbesluit 1917, tevens bevattende de werkoosheidsverzekeringsnoodwet 1919 en eenige andere maatregelen, getroffen in verband met de liquidatie van het Koninklijk nationaal steuncomité, met een toelichting en de ter uitvoering daarvan verschenen circulaires

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar