is toegevoegd aan uw favorieten.

Bierwet 1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

Aangifte van panden. Art. 2 ; art. 3.

tot brouwen. Art. 14 ; art. 15 ; art. 17.

dubbel der aangiften tot brouwen. Art. 2, lett. g ; art. 16. Aansprakelijkheid voor den accijns. Art. 25. Aanvullingsaangitte. Art. 2, laatste lid. Accijns ; bedrag van den accijns. Art. 1.

aansprakelijkheid voor den accijns. Art. 25. j .

betaling van den accijns. Art. 25 ; art. 27, lett. c.

berekening van den accijns. Art. 26. Aflaten van het wort. Art. 20. I Afschrijving wegens niet verrichte brouwsels. Art. 24; art. 27, lett. bi

wegens uitvoer naar het buitenland. Art. 27, lett. a; art. 28 ; art. 29. Afwezigheid van belanghebbenden. Art. 35. Afwijkingen van de bepalingen der wet. Art. 37.

Azijnmakers ; afsluiting en vereffening der rekeningen van de azijnmakers. Art. 47, §§ 4 en 5. Bier; opkoken van oud bier. Art. 37, aant. 3. Bierketel; inhoudsruimte. Art. 7, f 1.

inrichting van den bierketel. Art. 7, § 1; art. 9, §§ 1 en 2.

verandering in de inrichting van den bierketel. Art. 11, §§ 1 en 2.

gebruik van twee bierketels voor één brouwsel. Art. 14, aant. 13 ' Brouwsel; niet verrichte of gedeeltelijk verrichte brouwsels. Art. 24;

bedorven brouwsels. Art. 37, aant. 3. ; Buizen, zie Pijpen, enz.

Caramel; gebruik van caramel als grondstof. Art. 19, aant. 6, met noot e. I

toevoeging van caramel aan uitgegist bier. Art. 20, aant. 12. Dichtheid; bepaling van de dichtheid. Art. 36 j bijl. A.

Gemeenschap ; aangifte nppens bestaande gemeenschap met andere panden. Art. 2, lett. c veaboden gemeenschap. Art. 4, § 2.

visitatie van gebouwen en erven, die gemeenschap hebben met de brouwerij. Art. 5, § 1. Glucose, melasse en andere suikerhoudende stoffen. Art. 19.

gebruik van glucose, melasse en andere suikerhoudende stoffen. Art. 19, aant. .4; zie ook Suiker.

het voorhanden hebben van glucose, enz. tot huiselijk gebruik. Art. 19, aant. 7. Goten, zie Pijpen, enz. | Graden. Art. 1.

'Grondstoffen. Art. 2, lett. d; art. 14, § 1, lett. g; art. 17, § 1, lett. 6.

contróle op de te gebruiken grondstoffen. Art. 18. ,

het inslaan of voorhanden hebben van andere dan aangegeven grondstoffen. Art. 22,

§ 1, lett. a. Hectolitergraad. Art. 1.

bepaling van het aantal hectolitergraden. Art. 36 ; bijl. A.

aangifte van het aantal hectolitergraden. Art. 14, § 1, lett. hen i; art. 14, § 2 ; art. 17, § 1, lett. c en e; art. 21. Her verificatie. Art. 31.

Hoeveelheid ; bepaling van de hoeveelheid. Art. 36 ; bijl. A

Hoofdingang. Art. 4 ; art. 6.

Huisvisitatiën. Art. 5, §§ 2 en 3.

Ingangen; aangifte nopens ingangen. Art. 2, lett. c.

opschriften boven ingangen. Art. 6. Inhoudsruimte; bepaling van de inhoudsruimte van werktuigen. Art. 8 ; art. 10 ; art. 13.

verandering in de inhoudsruimte van werktuigen. Art. 11, §§ 1 en. 3. Invertsuiker; gebruik van invertsuiker en invertsuikerstroop. Bijl. B, art. 9, aant. 3. Invertsuikerstroop ; zie Invertsuiker. • Invoerrecht van bier. Art. 1, aant. 1. Inwerkingtreding der wet. Art. 48, met aant. 1. Hosten van ambtelijke opnemingen. Art. 32, § 1.

van meting, waterijking, verzegeling, ontzegeling. Art. 32, § 2. Krediettermfjn. Art. 25.

Limonades ; vervaardiging van limonades. Art. 19, aant. 5.