Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

groote voordeden vóór." Ook zijn tijdgenoot Racine, persoonlik een geniaal dramaturg, begreep zijn verantwoording op later leeftijd en dreigde zich heel van de schouwburg los te rukken. Maar Goddank hield hij zich niet doctrinair-puriteins afgezonderd en schreef na zijn bekeering de meesterstukken Esther en Athalie voor een kloosterschool. Imïners positieve actie is beter dan louter protesten; het geldt de invloed van 't tooneel op het volk te gebruiken voor God. In zich is het theater van moreel standpunt een onverschillige zaak, noch goed noch kwaad, evenals de muziek'.

Wordt het dan geen evangeliese roeping op verovering uit te gaan en dit rnaatsdiappeliks middel te gebruiken voor een godsdienstig-zedelik doel?" In het artikel van Dr. brom kan men ook een geheel ander geluid hooren klinken., dan in de zooeven geciteerde artikelen van „De Tijd". Het gezelschap, waarin ik mij bevond, mocht dus wel gezien worden, maar hoe dit ook zij, van meer belang is, dat er sindsdien een algemeene kentering in de denkwijze valt te bespeuren. Dit kan niet overtuigender worden bewezen dan door het feit, dat nog geen vijf jaren na de boven geciteerde artikelen van „De Tijd" dit blad geregeld tooneelrecensies opneemt en met hem, nagenoeg alle andere voorname katholieke bladen; dat we een periodiek bezitten als „Tooneel en Bioscoop", onder leiding van de vrome en geleerde heeren van Roldtuc, dat uitsluitend voor tooneelen filmkritiek werd in het leven geroepen.

Het onderwerp „De Katholieken en het Tooneel" leek mij dus in deze dagen weer geheel actueel en het is daaromi, dat ik besloot, om mijn voornemen van zes jaren terug nu eens uit te voeren. Ook nog om een andere reden.

170

Sluiten