Wet van den 27sten November 1919, S. 784, houdende regeling van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar