is toegevoegd aan uw favorieten.

Op zoek naar kopij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

advertentie te plaatsen: rue des Capucins accoord, en u zult nader van mij hooren.

Kramer."

Dat was wel het meest onverwachte, dat de verdwenen documenten aan hem te koop werden aangeboden!

Daar Belman echter meende in deze zaak niet eigenmachtig te mogen optreden, stelde hij zich den anderen morgen direct met den Deenschen gezant in verbinding, die hem aanraadde op het aanbod in te gaan.

„Plaatst u de advertentie als verzocht, mijnheer Belman," sprak de gezant; „voor de 1000 pd. zal ik zorg dragen."

„Maar klinkt het niet als een bespotting?" vroeg Belman, „je eigen stukken te moeten terugkoopen ?"

„In de wereld van boeven en spionnen gaat het nu eenmaal zóó toe, mijnheer Belman, daaraan valt niet veel te veranderen. U kunt er van overtuigd zijn, dat de stukken elders verkocht worden, als wij niet spoedig toehappen."

Belman plaatste daarop de advertentie. Ook stelde hij zich nog in verbinding met den geheimen dienst der politie. Men verzocht hem toch vooral voorzichtig te zijn en zich niet eerder naar de plaats van afspraak te begeven, alvorens haar daarmede in kennis te hebben gesteld.

113