is toegevoegd aan uw favorieten.

Paedagogische overwegingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

h«H ■ t ü h00uren. we dadelijk. Het zijn kleinigheden, ja! Maar begint het daarmede niet bijna altijd? Heftige verontwaardiging van Treesje, wanneer een van de anderen in een korzelige bui, het eens waagt Saa ,"ee?,.?nd bevel te negeeren. Dan springt Moeder ■wS2I?i,blLen sust:.»het zou ie toch ook niets gehinderd hebben, je ging toch naar boven." Ze overreedt soms zoover, dat Treesje's gezant — heel onrechtvaardig trouwens - het werk nog eens gaat doen. Ik zie het kind steeds verergeren. Ze heeft het beste plaatsje aan tafel, wordt het eerst door luf

lc»SenS Sf-110!?6?' palmt elk iaar den mooisten kalender in, die Vader toegezonden wordt, haar bedje staat vlak voor het raam, het gezelligste plaatsje in de kamer, ze mkt altijd den mooisten boezelaar uit het waschje enz. enz. Treesje is lang niet gelukkig. De volksmond zegt: Doet de een er wat bij, dan doet ttl afeT ur wat af-- Verschillende huisgenooten en rli,? ?"Mh0!Jdenu niet van TreesJ'e om haar voorrechten. Moeder begint nu wel in te zien, dat haar schipperen, voor Treesje even onrechtvaardig is als voor de anderen. Om het kind geen ingrijpend verdriet te doen, nemen we ons voor, wanneer Treesje met gewoon medegaat, voorloopig den zak in plaats van het ezeltje te slaan. We zitten aan tafel.

— Moeder heeft er voor gezorgd, dat er nog maar een boterhammetje in de trommel is. Het gewone tooneeltje volgt. WÊm Karei hoeft bij zijn terugkeer niet te deelen Het is zoo dun.

Zoodra Treesje wil gaan huilen, hoort ze: , Ia kindje, die het eerste komt, het eerst maalt. Moet je verder zorgen, dat je er bij bent."

Ze weet niets tegen te werpen.

Den volgenden middag verschijnen ze tegelijk met nun boterhammetje aan tafel.