Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nitsjewoh! antwoordt het duivenkoor, koekeroeoe!

AU right! All right! piept een roodborstige vink, vlak boven mijn hoofd en

Hi, hi, hi, hi, hi, gichelt de veelbelovende bakvisch van het duivengezin.

Mooi, mooi, lekker, lekker, klinkt het duo van vader haan en moeder hen. En de pauw verheft zich op de teenen, spreidt met schokkende trilling een zodiak van verblindende kleurenpracht ten toon en schreeuwt met schrille stem:

Mayal maya! Kan niet bomme 1 Kan niet bomme 1 bromt de kalkoen en lekker, lekker! mooi, mooi! is de nagalm van het volle koor.

„Ja, mooi is het", zeg ik tot mijzelf, diep ademhalend ; „mooi ia de maya en mooier wordt ze, duizendmaal mooier, als Neptunus ons meevoert op de mollige wolk der gedachtenvlucht, door de golvende wolkenzee rondom, zacht voortrollend, onder rhytmisch ruischen ...

„Right!" gilt de vink plotseling, en daar ben ik ineens weer op mijn bank naast de volière. Doch neen — weg bank, weg volière I Wegl

De zit weer op mijn wolk, onder zalige wiegeling, zwak schommelend daarheen droomend.

Neptunus-maya, Nirwana! dolcissimo far nientel- en tegelijk Zenith van hooge werkzaamheid, zalig oogenblik der eeuwigheid, boven tijd en ruimte verhevenheid...

6

Sluiten