is toegevoegd aan uw favorieten.

Wetten en besluiten betreffende: loodsdienst voor zeeschepen ...

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 124 —

B IJ L A G E der wet van 11 Julij 1882, S. 86..

Besluit van den listen April 1897, S. 107, tot vaststelling van gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee. (Zooals dit besluit is gewijzigd bij de besluiten van 25 Maart 1905, S. 117 en 10 Januari 1907, S. 12.) In naam van H. M. WILHELMINA, enz. • Wij EMMA, enz.

Op de voordracht van de Ministère van Marine van 18 Februari 1897, Bureau B, n°. 6, Waterstaat, Handel en Nijverheid van 13 Februari 1897, Litt. M, afdeeling Handel en Nijverheid, Buitenlandsche Zaken van 22 Februari 1897, 2e afdeeling, n°. 2263, Financiën van 24 Februari 1897, Invoerrechten en Accijnzen, n°. 99, Justitie van'4 Maart 1897, n°. 130, 2e " afdeeling A;

Den Raad van State gehoord (advies van den 13 April 1897, n°. 9) ;

. Gezien het nader rapport van genoemde Ministers van den 23sten April 1897, Bureau B, n°. 17, van 22 April 1897, Litt. E, afdeeling Handel en Nijverheid, van 23 April 1897, Afdeeling II, n°.' 4808, van 23 April 1897, Invoerrechten en Accijnzen, n°. 25, van 23 April 1897, 2e afdeeling A, n°. 100;

Gelet op art. 1 der wet van 11 Juli 1882 (Staatsblad n°. 86);

Hebben goedgevonden en verstaan : Met intrekking van het Koninklijk besluit van den 26sten Juli 1885 (Staatsblad n°. 168), gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 16 November 1896 (Staatsblad n°. 173) vast te stellen de navolgende gewijzigde bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.

Algemeene bepalingen.

De navolgende voorschriften zijn van toepassing op alle vaartuigen in zee.