Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

van gansch een tijdvak getrouw weerkaatst worden.

Daarom zal het aanwinst zijn voor de letterkunde van een bepaald land, wanneer een dergelijk werk, vertolkt worde in een andere taai, voor een ander volk, dan waarvoor het oorspronkelijk door den schrijver was bedoeld, en zal het zijn, als een plant, naar vreemden bodem overgebracht, maar haar wasdom niettemin behouden hebbende.

Maakt het woord „Roman" in onze dagen het denkbeeld van „proza" wakker, geheel anders was het eeuwen terug, toen Romans berijmingen waren van historische feiten en de dichter kon worden beschouwd als de Kroniekschrijver van zijn tijd.

Heinric van Veldeke, omstreeks 1170, een edelman, en vertaler ter eere zijner leenvrouwe, van Latijn in het DietschMiddel-Nederlandsch, zag op zijne beurt zijn werk door Duitsche dichters overgezet. Omstreeks dien tijd bestond de Letterkunde bij ons bijna uit niets dan vertalingen, al waagde dezelfde Heinric van Veldeke zich heel enkel aan een klein lyrisch liedeke in de Duitsche taal. De, volgens vaste regelen,

Sluiten