Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menschen mogelijk. En zij stellen dat hoogste punt van volmaking voor als alleen bereikbaar door het volgen van een volmaakt levensideaal in alles, wat des menschen is, in ieder onderdeel van zijn viervoudige natuur, ot in lichaam, verstand, ziel en geest.

Die groote waarheid wordt door de .Katholieke kerk gesymboliseerd in de mis, wanneer de priester een weinig water — de menschheid voorstellend — in den beker mengt met den wijn — de Godheid voorstellend — terwijl hei water te voren gewijd is en zoo waardig gemaakt om te worden opgenomen en op te gaan in de substantie van den wijn, die weldra geconsacreerd zal worden ; de priester bidt tegelijkertijd voor zich zelf en voor de gemeente, dat zij door het mysterie, voorgesteld door het water en den wijn, deel mogen hebben aan de Goddelijkheid van Jezus Christus, die zich gegeven heeft om deel te nemen aan onze menschelijkheid.

Het was de bedoeling van De Ware Weg „het verloop voor te stellen van de innerlijke volmaking van het individu — het verloop nl., waardoor „Christus" „Christus" wordt — en daardoor den Christus te verklaren ; voor het uitwerken van de verschillende practische toepassingen van deze leer werd in dit boek geen plaats ingeruimd, al was 't alleen maar omdat, als eens de geest des menschen volmaakt is, zijn gedrag zich van zelf daarnaar zal regelen".1) Maar op twee kwesties van practische toepassing werd de nadruk gelegd nl., op vegetarisme en vivisectie. „Op het eerste wordt als beginsel aangedrongen om tot vol begrip en verwezenlijking te komen van het ideaal, begrepen in het woord „Christus" — onder andere redenen ook om zijn invloed op de hoogere gebieden van 't bewustzijn;2) en het laatste wordt zonder omwegen verworpen als een totale

*) E. M. brief aan de Literary Guide, 15 Oct. 1890. >) Zie Aanta. III hier achter en zie Ad dr es se s and Essays on Vegetarianism by A. K. and E.M., onlangs uitgekomen.

6

Sluiten