is toegevoegd aan uw favorieten.

De ware weg, of Het vinden van den Christus

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de profetieën, die betrekking hadden op de genoemde periode, dat de woorden zouden „verborgen en verzegeld blijven tot aan den tijd van het einde".1) De ontdekking zelf van de ware verklaring van de mystieke geschriften zou daarom een aanduiding zijn, dat , het einde nabij is".

ƒ. Als inderdaad „de mensch" niet gedoemd is snel neer te zinken in den put2) dien hij voor zich zelf gegraven heeft, dan is het de godsdienst alleen, die hem uit dien val kan redden. Maar verre van de godsdienst te zijn, die in de wereld voor die taak was berekend, heeft hij door zijn eigen ontaarding het kwade gediend. Van daar dat de mensch alleen gered kan worden door een anderen godsdienst dan die, welke nu in zwang is. De tijd alleen natuurlijk kan bepalen of en door welke middelen de vereischte verlossing zal bewerkt worden.

Er is nu genoeg gezegd om aan te toonen, dat er uit een godsdienstigoogpuntruimschoots aanleiding is om ernstig het oor te leenen aan leerstellingen en aanspraken zooals hier behandeld zullen worden, hoe vreemd en ongewoon zij ook voor de meeste menschen mogen klinken.

56. Om eindelijk deze inleiding te eindigen en nogmaals hen gerust te stellen die, begeerig meer te weten toch vreezen, als de aartsvader van ouds, beroofd té zullen worden van hun Goden, voegen wij hier nog deze laatste overdenking aan toe: Het beoogde doel is geen ontkenning, maar een verklaring, geen afbraak, maar een wederopbouw en wel met dezelfde bouwstoffen, die tot nu toe gebruikt werden. Geen namen personen of leerstellingen, tot nu als goddelijk beschouwd zullen verworpen of onteerd worden. En zelfs al wordt het ontwijfelbaar feit erkend, dat de „eenige naam op aarde, waardoor de mensch verlost kan worden" door

nieuwe evangelie de Grieksche naam voor kracht zou dragen>)nDaniexV^9) eenvoudig dunamis (kracht) beteekent. s) Ps. 7 :16,' -9:16 - 57:7. Spr. 26:27. Pr. 10:8.

115