is toegevoegd aan uw favorieten.

Drankwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 118 —

ALPHABETISCH REGISTER.

De cijfers duiden de artikelen der wet aan.

Acten van vergunning en verlof. Omschrijving in akte van localiteiten, met vermelding van oppervlakte. 12.

„ Aanteekening te doen op — en afschriften. 19. 27. 38. 70.

„ Wijziging aan te brengen in — 25. 38. 58. 73.

„ Overschrijving van —• 26. 63. „ Ophangen en terugzenden van — 32. 41. Algemeene maatregelen van bestuur. 1. 6. 35. 69.

Beroep van beslissingen enz. 16. 17. 25. 26. 30. 37. 40.

Commissie uit ingezetenen van gemeenten. 12. 16. 29. 37. 40.

„ Instelling van —, werkkring, aantal, benoeming enz. 49. Localiteiten. Te stellen eischen. 6. 35.

„ Sluiting. 7, n°. 3 en 4.

„ Gebruik voor den openbaren dienst. 8, n°. 2. 10. 25.

„ Wijziging van — vermelding in de acte van vergunning of verlof en het afschrift. 25. 38. 58. 73.

„ Kennisgeving bij verbouwing en herbouw van — 27. 38. 58.

„ Ophanging van een afschrift der vergunning of verlof en van een exemplaar der wet in de inrichting. 32. 41.

„ Het plaatsen van een opschrift enz. aan het gebouw. 32. 41.

„ Verbod tot toelating in — voor welke vergunning is verleend, van jeugdige personen en van personen in kenneIijken staat van dronkenschap. 43. 73.

„ Verbod tot uitbetaling van arbeidsloonen in — met vergunning. 44.

„ Verbod tot toelating in — met vergunning, van verschillende handelingen. 45. 46. 47. 73. Lijst van personen, wier vergunning is vervallen, of afwijzende beschikking hebben, ontvangen. 13. 14. 15.

„ van gemeenten, bedoeld in art. 1 derde lid. Vaststelling enz. der — 17. 18. 19. 70. 71. Overgangsbepalingen. 55—73. Opsporen van overtredingen. Ambtenaren

daarmede belast. 54. Plaatselijke verordeningen. 6. 7. 11. 20. 35. 72.