is toegevoegd aan uw favorieten.

Drankwet

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 120 —

Vergunningsrecht. Verlenging van vergunningen bij tijdige betaling van het —■ 22.

„ Teruggaaf van — bij afstand van vergunningen. 22.

„ Jaarlijksche opgaaf betreffende — 31. Verlof. Jaarlijksche opgaaf van verleend, vervallen of ingetrokken — 31.

„ voor den verkoop voor gebruik ter plaatse van verkoop van andere dranken, dan sterkèn drank. 34. 36. 65.

„ Weigering van het — 34. 36. 37.

„ geldt voor localiteiten en open aanhoorigheden en voor persoon des verzoekers. 38.

„ Wijziging van de vermelding der localiteit in de acte van — en kennisgeving van verbouwing of herbouw. 38.

„ Aanteekening van verandering van eene localiteit en oppervlakte in de acte van — 38. Verbod. Intrekking van het — 33. 40.

„ Verbod tot voortzetting van het :— indien het vereischte verlof ontbreekt. 42.

„ Verbod, behoudens toestemming tot het doen van dienst enz. van vrouwelijke personen in inrichtingen, in daarvoor aangewezen gemeenten, voor welke — is verleend. 47. 73. Wijnhandelaren, die verlengbaar crediet hebben. 57.