Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

486

TWEEDE BOEK.

Van de tenuitvoerlegging van vonnissen en authentieke akten.

le Titel. Algemeene regelen omtrent gerechtelijke tenuitvoerlegging van

vonnissen en authentieke akten BI».

2e Titel. Van de gerechtelijke tenuitvoerlegging op roerende goederen — ,,

3e Titel. Van de gerechtelijke uitwinning van onroerende goederen ,,

4e TiteL Van executoriaal beslag op en verkoop van schepen „

DERDE BOEK.

Van rechtspleging van onderscheiden aard.

4e Titel. Van middelen tot bewaring van zijn recht ,.

Bijlage E.

Uittreksel uit de Faillissementswet »

Bijlage F.

Het beslag onder derden »

Modellen.

Staat van aanslagen in de grondbelasting, die niet kunnen worden ingevorderd, uit hoofde de aangeslagenen zijn overleden of hun verblijf onbekend is „

Directe belastingen no. 1 »

„ „ „ , 2 ■ »

„ „ „ V3 I

„ „ „ 4 •. n

„ „ „11 «

„ „ „ 22 »

„ „ „ 23 »

„ „ „24 »

„ „ „ 25 »

„ „ „26 »

„ „ 2T »

„ „ „28 «

„ „ „ 29 »

„ „30 »

R. V. B. „ 4 ja

„ „ „ 4* •»

Dwangbevel, bedoeld in art. 50 der Ongevallenwet 1901

Akte van beteekening van het dwangbevel, bedoeld in art 50 der Ongevallenwet 1901 »

Procesverbaal van inbeslagneming van roerende goederen

Exploot waarbij opnieuw bevel wordt gedaan, overeenkomstig § 18, tweede

lid, der Instructie Invordering >

Exploot van beslag onder derden >»

Proces-verbaal van inbeslagneming van onroerende goederen ,

Proces-verbaal van een executoriaal beslag op een binnenvaartuig, grooter „

dan tien last »

Alphabettsch Register -

Chronologische Tafel "

299 301

355 363

371 384 406

411

415 415 415 418 426 419 419 422 419 423 423 427 427 431 430 435 439

441

442

443 444 445

446

449

463

Sluiten