Regelingen van de gevolgen der verklaring in staat van oorlog of beleg van het gebied van Nederlandsch-Indië of een gedeelte daarvan en de regeling van het vrijwillig automobielkorps op Java en Madoera zoomede de bepaling betreffende de keuring en registratie van paarden, automobielen en motorrijwielen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar