is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonste gaven der vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— 79 —

moet aanwenden — maar bij haar weten mag zij er in het geheel geen gebruiken — schreef onlangs een vader den volgenden brief aan zijne dochter. Eerst noemt hij de hoedanigheden op, die naar zijne meening een goede vrouw vormen.

«Een goede vrouw moet de zedigheid zelf zijn en niet de minste gemaaktheid hebben in hare manieren. Een fijn gevoel is *ier de beste gids. Maar beproeft zij naar vaste regels te handelen of anderen na te apen, dan zal zij ontwijfelbaar stijf en gemaakt worden. Wat haar uiterlijk betreft, zal zij er het best uitzien als zij zich hare schoonheid niet bewust is, maar tevens beschaving en adeldom van ziel bezit. Want de kleederen alleen zijn niet voldoende om een vrouw schoonheid te verleenen.»

En dan laat hij er op volgen: «Een goede vrouw doet mets om bewonderd te worden, want daardoor wekt zij juist minachting en verdient die ook. De vrouw, die vleit en lokt en allerlei kunsten uithaalt om de bewondering van anderen te wekken, schijnt er om te bedelen en aldus te bekennen dat die bewondering slechts door onwaardige middelen kaft verkregen worden.»

«Ik heb een moeder gekend,» zoo schreef onlangs een dame m een vrouwenblad, «die altijd zeide: Ik zal mijne meisjes zóó opvoeden, dat zij gerust een man zonder fortuin zullen kunnen huwen. En zij deed het ook. Ieder van de freules C had op hare beurt de «week», en werd dan door de huishoudster ingewijd in al de geheimen van keuken en provisiekast, mangel- en naaikamer. Wel, op haar tijd werden zij behoorlijk ten hove voorgesteld en allen deden spoedig prachttige partijen. Hare huishoudelijke bedrevenheid scheen de mannen niet af te schrikken. Integendeel, de meisjes waren er des te meer om gezocht en zij hebben uitstekend bestuurde huishoudens.»