Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Openstelling van havens.

Kwandang (St. 1898 no. 11 en 120, 1899 no. 169),

Menado, Amoerang (St. 1854 no. 53 en 1898 no. 120),

Ratah Totok, Gorontalo (St. 1899 no. 169),

Ampenan, Laboeanhadji (St. 1895 no. 187, 19C0 no. 150 en 1909 no. 305),

Pabean (Boeleleng) (St. 1908 no. 203),

Benoa (St. 1908 no. 444),

Ternate, Amboina, Neira (Banda), Koepang (St. 1903 no. 422),

Dobo, Toeal (St. 1905 no. 587),

Merauke (St. 1902 no. 159),

en geopend voor beperkten invoer en algemeenen uitvoer:

Anjer, Bantam. Indramajoe, Rembang, Besoeki, Priaman, Ajer-Bangis, Natal (St. 1882 no. 240) en Stagen (St. 1905 no. 374).

In laatstbedoelde havens mogen buiten Nederlandsch-Indië ingeladen aan invoerrecht onderworpen handelsgoederen (voorwerpen bestemd om tot embalage te dienen, daaronder niet begrepen), niet gelost worden dan uit Inlandsche vaartuigen in den Indischen archipel te huis behoorende.

Elders dan in de voor den algemeenen handel opengestelde havens mogen handelsgoederen, buiten NederlandschIndië ingeladen, niet gelost worden uiten handelsgoederen, bestemd om rechtstreeks te worden vervoerd buiten Nederlandsch-Indië. niet worden geladen in andere dan Inlandsche vaartuigen in Nederlandsch-Indië te huis behoorende. Artikel 2.

Kantoren enz.

Artikel 3.

Buiten de aangewezen reeden mogen

Sluiten