Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Petroleum-ordonnantie io,ro.

aan boord hebbende, eenige reede of haven in Nederlandsch-Indië aandoet, is verplicht op den praaibrief te vermelden :

a. van elke soort verpakte petroleum de hoeveelheid, bijzondere benaming en verpakking, onder opgave, of de soort wordt aangegeven als gewone dan wel als gevaarlijke petroleum ;

b. van elke soort onverpakte petroleum de hoeveelheid en bijzondere benaming, onder opgave of de soort wordt aangegeven als gewone dan wel als gevaarlijke petroleum.

Art 7. (St, 1917-160. (1) De havenmeester is verplicht de ligplaatsen van de in het vorig artikel bedoelde zeeschepen alsmede van de vaartuigen bedoeld in het eerste lid van artikel 22 aan te wijzen.

(2) Dezelfde verplichting rust op hem ten opzichte van andere zeeschepen of vaartuigen, alvorens daarin gewone of gevaarlijke petroleum wordt geladen.

(3) Wanneer een schip of vaartuig moet laden of lossen ten behoeve van een huurder van een voor het laden of lossen van petroleum bestemde, vaste ligplaats, moet, op verlangen van den huurder, het schip of vaartuig aan die ligplaats worden gemeerd.

(4) Wenschen in andere gevallen de gezagvoerders van schepen of vaartuigen welke petroleum moeten laden of lossen deze te doen meren langs een voor algemeen gebruik ten behoeve van dergelijke schepen of vaartuigen bestemde aanlegkade of steiger, dan moeten bij de aanwijzing van de ligplaatsen de opgaven van het havenbestuur of van den met havenbedrijf belasten ambtenaar door den havenmeester worden gevolgd.

Sluiten