is toegevoegd aan uw favorieten.

Het Landgerechtenreglement

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

Register.

Fiscaal-Griffier.

— Eed van den b. s. —. R. O. 116 sexies (2, 3); O. K. 19 sexies (2, 3); Cel. 24 sexies (2, 3).

— is onder de bevelen van den landrechter. R. O. 116 octies; O. K. 19 octies; Cel. 24 octies.

— Vragenrecht. 16.

Fiscale overtredingen. 65, 66.

Geen strafbaar feit. 3a (2), 8, (4). Getuigen.

— Oproeping. 4a, 5,10,11,28 (2), 32, 86 (1).

— Onderzoek naar hun tegenwoordigheid. 9 (3).

— Niet verschijning. 11.

— Voorgelezen verklaring bij verzet. 7 (9).

— Verhoor. 12, 15, 16, 20, 23, 24, 27.

— Strikvragen. 17.

— Verschooning. 21, 22.

— Confrontatie. 23(2). .V V

— Buiten staan. 23 (1).

— Valsche verklaring. 29.

— Eed. 12 (3).

— Weigering den eed af de leggen. 13, 14.

— Tolk. 30.

— Gouverneur-Generaal als getuige. 78.

— Inlandsche vorsten als getuigen. 79.

— Vermelding der verklaring in het procesverbaal der terechtzitting. 45.

— Getuigenverklaring als bewijsmiddelen. 50.

— Reis- en verblijfkosten. 87. Gevolmachtigde. 6 (1), 7, 8 (2, 4), 9 (2),

16 (2, 3), 17, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 30 (3), 31, 33, 34, 35 (2), 75.

Gijzeling. 13 (2).

Gratie.

— Opschortende kracht. 54 (2, 2, 7).

— Indiening gratierekest. 54 (3, 4).

— Adviezen. 54 (5, 6).

— Aanteekening van verleende gratie op de rol van strafzaken. 83.

Gronden der beslissing van den landrechter.

43 (2) sub 2. Gijzeling. 13 (2).

Heeterdaad. 4a.

Hooggerechtshof. R. O. 116 decies: O. K.

19 decies; Cel. 24 decies. Hulpofficier, 3, 5.

Klachte. 8 (3). Kosten. 40, 43 (2), 60. Krankzinnigheid van den dader. 67.