Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blz.

3 Juli 1918, n°. 1L. Circulaire van den

Min. v. Oorlog van de Burgemeesters, betr. Kostwinnersvergoeding .... 249

4 Juli 1918, n°. 91. Beschikking van

den Min. v. Oorlog betr. dienst, te vervullen door dienstplichtigen met

erkende gewetensbezwaren 333

16 December 1918, n°. 1M. Circulaire van den Min. v. Oorlog aan de Burgemeesters, betr. herkeuring van afge-

> keurden. „ 86

23 Juli 1919, n°. 192L. Circulaire van den Min. v. Oorlog aan de Burgemeesters betr. kostwinnersvergoeding ...... 251

14 Augustus 1919, n°. 465L. Als voren. 251 4 November 1919, S. 649. Kon. besluit, houdende bepalingen ter verleening van gratie aan militairen in verband met de tijdens de mobilisatie door de krijgsmacht bewezen bijzondere

diensten 321.

26 Januari 1920, n°. 121H. Beschikking van den Min. v. Oorlog betreft, vrijwillige verbintenis bij den

landstorm. 238

10 Februari 1920, n°. 369H. Circulaire van den Min. v. Oorlog aan de Burgemeesters, als voren 238

18 Maart 1920, n°. 110H. Circulaire van den Min. v. Oorlog aan de Burgemeesters, betr. kostwinners-^

vergoeding. 257

28 Mei 1920, S. 260. Wet betr. vrijstelling wegens landstormbroederdienst. 211 28 Mei 1920, S..261. Wet betr. verhooging van de maxima der kostwinnersvergoedingen ' 200

4 Augustus 1920, S. 683. Kon. besluit betr. vrijstelling wegens landstorm-

7 Augustus 1920, n°. 1H. Beschikking

van den Min. v. Oorlog, als voren. 215 7 Augustus 1920* n°. 1H. Circulaire van den Min. v. Oorlog aan de Bur-

1 October 1920, n°. 224. Beschikking van den Min. v. Oorlog betr. vrijwillige verbintenis bij den landstorm (Vrijwillige-landstorm-beschik-

broederdienst

212

gemeesters, als voren.

220

king.)

Alfhabetisch register

229 337

Sluiten