Wet van den 13den Juli 1907, S 193, tot wijziging en aanvulling van de bepalingen in het burgerlijk wetboek omtrent huur van dienstboden en werklieden en daarmede samenhangende artikelen in dat wetboek, alsmede in de wetboeken van koophandel en van burgerlijke regtsvordering, in de wet op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, en in de faillissementswet (arbeidscontract) zooals deze wet gewijzigd is

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar