is toegevoegd aan uw favorieten.

Het gouden leven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

83

C. NADERE BEHANDELING VAM ENKELE ONDERWERPEN.

56. De verhouding tussen Het Gouden Leven en de antroop ') leverde voor Nox weinig moeilijkheden op. Hij was uit den aard der zaak geneigd om de rol van maaksel gewillig op zioh te nemen en zijn verstand maakte ook weinig bezwaar tegen het aanvaarden van de overtuiging dat een mens nooit iets zou kunnen weten betreffende het wezen en de doelstellingen van zijn allerverhevenste en boven elk begrip uitgaande 'maker'. ")

-Hoogstens kan hij een groeiend vertrouwen dat alles goed is zoal8 het is, op redenering en gevoel opbouwen.

Na de wedergeboorte stond Lumen evenwel tegenover een toestand die. voor het verstand even stellig onaanvaardbaar moet blijven als hij voor het inweten vanzelfsprekend is.

De antroop is zioh nu verder van zijn eigen wezen stellig bewast. Maar ofschoon hij steeds werkelijk weet '•') dat hij Het Gouden Leven is, blijft hij tooh tevens - al is het in veel mindere mate dan Nox dit was - beperkt door zijn lichamen dis voor hem - om in het belevendigde ook maar iets te kunnen doen - even onmisbaar zijn als voor een duiker zijn overigens evenzeer ernstig belemmerend duikerpak.

Van de verhouding tussen Het Gouden Leven en de antroop geeft de in de christelijke opvattingen aangenomen verhouding tussen de Vader en de Zoon werkelijk een zeer juist beeld. -aak***!»-Kt

De antroop, hoewel bewust volledig één met Het Gouden Leven, kan ten gevolge van de zij het ook op zioh zelf beperkte beperking door zijn omhulsel hoogstens met dat Leven in .zekere zin 'in gedachtenwisseling treden'. Maar hij berust met opgewekt gemoed in het feit dat hij tengevolge van die beperking die. hij toch zelf heeft gewild en aanvaard, alle dingen thans tijdelijk minder goed ziet dan Het Gouden Leven

') Dit punt is reeds aangeroerd onder 3 en 38 (laatste gedeelte) . '') Zie hieromtrent onder 26. *'*) Zie onder 4 nog eens na wat dit is.