is toegevoegd aan uw favorieten.

Praeadviezen over moderniseering van het huwelijksvermogensrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21

het beginsel onzer wetgeving van wettelijke gemeenschap van goederen te behouden? door Notaris Moll.

3°. Rechtsgeleerd Magazijn 1904, pag. 317 e.v.: Is het wenschelijk het beginsel onzer huwelijkswetgeving van wettelijke gemeenschap van goederen te behouden? van Mr. A. C. Visser.

4°. Mr. A. E. Kok: Het huwelijksvermogensrecht in het Duitsche Burgerlijk Wetboek, proefschrift Leiden 1903.

5°. Rechtsgeleerd Magazijn 1883, pag. 521 e.v.: Eenige opmerkingen over het Nederlandsche Huwelijksrecht uit een burgerrechtelijk oogpunt beschouwd, door Jhr.

Mr. O. Q. van SwiNDEREN.

6°. Mr. Arnold Levy in zijn Prae-advies uitgebracht in de Nederlandsche Juristenvereeniging 1904.

7°. Mr. Th. Borret in zijn Prae-advies in de vergadering der Nederlandsche Juristenvereeniging 1882 : Is bij ons huwelijksrecht genoegzaam gewaakt voor de vrouw, ten opzichte zoowel van hare persoons- als van hare vermogensrechten? (opgenomen in het Bijvoegsel W. P. N. R. nos. 1434 en 1451).

8°. Notaris Mr. P. H. Haanebrink en Notaris A. Knottenbelt als prae-adviseurs in de algemeene vergadering in 1900 van de Broederschap van Notarissen in Nederland: Is het wenschelijk om bij herziening van ons familie-vermogensrecht de algeheele gemeenschap van goederen als regel te behouden ? (opgenomen in het 12e deel van het Correspondentieblad der Broederschap van Notarissen in Nederland pag. 51—107).

9°. Mr. Post in zijn voordracht op 3 Maart 1920 gehouden in de Notarieele Vereeniging. (Notarieel Weekblad 23, W. P. N. R. 1577).