is toegevoegd aan uw favorieten.

Het astraal gebied

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De dageraad brak aan,

Gods macht had weêr gesproken,

Door heel de schepping heen!

En zie het ontwaken kwam

Hoe weêr te geven onze taal! Wij trachten te beschrijven, maar niet alles is te beschrijven!

V

Wij zijn ver weg.

Over de oppervlakte der aarde drijft een duistere wolk, die de kleine lichten overschaduwt.

Zoo komen wij dan nu door wilskracht.

In de sferen zijn wij bekend met vele inwerkingen op den mensch, waaronder wilskracht een krachtig middel is, projecteeren op de hersenen. Er is echter meer aan verbonden dan gij wel zoudt vermoeden, want wilskracht is een kracht die met verstand moet benuttigd worden, met zachtheid toegepast.

Door de etherstroomen gaat de gedachte nederwaarts, naar het doel tot waar zij geleid wordt. Er bestaat dan voor ons geen duisternis, maar het doelwit moet bekend zijn, anders is het onbereikbaar. De golven gaan niet zonder regelmaat, noch beweegt de zee hare golvende deining, zonder de bestemming van een of ander strand.

Het strand in een der lagere regionen is soms welvend, daar verheffen zich ook de zeeën, en het stormgeloei in wilde geestelijke kracht, weerkaatsingen van het materieele gebied der duistere krachten.

De elementen—zielselementen—op h et astrale gebied, zijn bij tijd en wijle nog even onge-

78