Wet van den 19den September 1919, S. 581, regelende de keuring en aanduiding van waren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar