is toegevoegd aan uw favorieten.

Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

86

DE RUSSISCHE REVOLUTIE EN HET SOCIALISME.

Wanneer rekening wordt gehouden met de waardedaling van den roebel dan nog is het bedrag dat alleen in het eerste half jaar 1919 voor volksontwikkeling wérd uitgegeven veel hooger dan het bedrag over het geheele jaar 1911.

Volgens het artikel voorkomende in de door Keynes uitgegeven studies „Reconstruction in Europe" vertegenwoordigden in 1919 103 roebel de waarde van 1 roebel van vóór den oorlog. Het in het eerste halfjaar 1919 uitgegeven bedrag voor volksontwikkeling zou dus vóór den oorlog een waarde van ± 377.000.000 roebels hebben uitgemaakt.

In het door den Heer J. C. Ceton na diens reis in Rusland geschreven boekje „School en Kind in Sovjet-Rusland" (Amsterdam 1921), geeft deze interessante beschouwingen inzake de volksontwikkeling in Sovjet-Rusland. Uit statistische onderzoekingen inzake de volksontwikkeling blijkt, dat in het jaar 1906 in totaal in Rusland 22.700 scholen bestonden, waarin 1.141.915 kinderen werden onderwezen; van dit aantal waren 904.918 jongens en 236.997 meisjes. „Van alle kinderen in den schoolplichtigen leeftijd kregen 13.8 % der jongens en 3.3 % der meisjes onderwijs. Op elke 14plaatsen was er in Rusland één school, elk onderwijzer had minstens 50 leerlingen." Omtrent de uitgegeven bedragen zegt de schrijver: „Terwijl Canada in 1903 voor volksontwikkehng gemiddeld 5 roebel 92 kopeken per hoofd der bevolking uitgaf en Groot-Brittannië in dienzelfden tijd 4 roebel 50 kopeken, gaf Rusland 44 kopeken per hoofd der bevolking uit."

Belangrijk zijn ook de mededeelingen in het artikel van Lunatscharsky: „Revolutionaire voorlichtingsarbeid", gepubliceerd in „Russische Korrespondenz" Jan./Febr. 1921.

Lunatscharsky somt hier het volgende op met betrekking tot den thans door Sovjet-Rusland verrichten arbeid: