is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam- en zaak-register van de verhandelingen en bijdragen, uitgegeven in de werken der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam tot Juni 1920. Afdeeling Letterkunde, enz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Staatsbank, N. Pi van den Bêfg. Plannen.

voet.■ een staatsdomeinbank en een sladsgirobank D.VIII. 205

Stadsfinanciën (Ned), P. J. Blok. Stads■financiën onder de republiek E. II. 821

Standenverdeeling, zie Indië.

Ètc-ie (Melis), W. G, Brül. Over de verkeerde voorstelling door Melis Stoke van den strijd van Graaf Dirk III in 1018 ,.,. C. I. 216

Sir af recht (Nea\), H. van der Hoeven. Vrijheid van beslissing voor den strafrechter volgens de Nederl. wetgeving D.VII. 235

Strafwetgeving, J. de Wal. Eet nationale element in de strafwetgeving „ . . . B. V. £96

Sublimitas, De sublimitate (nep) v\pove). Zie Plutarchus.

Suez-kanaal^ T. M. C. Asser. Het tmetaat van Constantinopel van 29 Oct. 188,8 betreffende de vrije vaart door het Suez-iauaal C. Vl. 166

SÜLPICIA, J. C. G. Boot. Commentatio de

Sulpiciae, quae fértur, satira A. IV.

Sumér en Akkad, zie Babylonië. Sutasoma, H. Kern. Over de vermenging van Giwatsmë en Buddhisme op Java naar aanleiding van het mdjavaaHéch gedicht 'Sutasoma .CV. 8 Sutasoma, zie Kalmasapada. Synagoge (Groote), A. Kuenen, Over de man¬

nen der Groote Synagoge B. VI. -207

Syntipas, S. J. Warren. Het Indische origineel

van den Griekschen 'Syntipas B. V. 41

Qtyriseh, ï. P. N. Land. Aardrijkskundige fragmenten uit de Syrische literatuur der 6e en 7e

C. III. m

T.

■Taal{JLlgemeene), W. G. Brill. Over <hét'denkbeeld eener uit te vinden algemeene taal...... A. VI. 380

WvaVwe-teHischap, J. van Ginneke». 4her het

belang van het onderwijs bij het integrale taalvak -E. III. 89

Tacitus, J. O. G. Boot. Over de Germania van Tacitus , A. VII 66

Tacitus, %ie Hugo de Groot.