is toegevoegd aan uw favorieten.

Naam- en zaak-register van de verhandelingen en bijdragen, uitgegeven in de werken der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam tot Juni 1920. Afdeeling Letterkunde, enz

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

91

Tamtm ad Ddri, Ph. S. Tan Bonkei. IJet

verhaal van Tamtm-ad-Dart E. JIJ. 167

Tanner (O.), J. de Wal. Opmerkingen en gis-

v singen op een der brieven van Georg Tanner. B, VIIJ. 360

Tegel» (Rom.), L. J. P. Janssen. Over een nieuw ontdekten Romeinse/ten tegel met cursief"' schrift, gevonden te Holdoorn onder Groesbeek. A.XII. 153

Tekstkritiek (Grieksche), S. A. Naber. Lans

satura B. I. 12

Tekstkritiek (Latijnsche), J. C. G. Boot. Bijdragen tot verklaring en kritiek van Latijnsche schrijvers B. J. 173

Tekstkritiek (Middelned.), J. Verdam. Eenige

bedorven plaatsen in Middelnederlandsche teksten C. II. 288

Tellelamarna, C. P. Tiele. Over de spijkerschrifttafels te Tellelamarna gevonden C. VI. 140

Terremaren, J. C. G. Boot. Over de Terremaren in Emilia en over twee Etrurische begraafplaatsen bij Bologna.. .-; B. II. 199

Theophilus, M. de Vries. Bijdrage tot de kritiek van het middelnederlandsche gedicht Theophilus : A. VI. 80

Theophrastus, H. van Herwerden. Bijdrage tot de- verklaring en kritiek van de Characteres van Theophrastus B. I. 242

Therigatha, H. Kem.'Zitó lied van Ambapale

uit de Therigatha E. III 153

Tkorbecke, C. W. Opzoomer. Thorheeke... B. II. «96

Thorn, J. Habets. Over de echtheid van den stichtingsbrief der abdij te Thorn., . . G, JIJ. 36

Thucydides, U. Ph. Boissevain. Thucydides V. 47 en C. I A, 46è E. IV. 196

Tibullus, C. M. Franckea. Over de grondslagen van de kritiek van Tibullus „, A. X, 30

Tjaarlingermeer, zie Diepsmeer.

TOOVEB-BITÜEEL, zie Kauéik* Sötra.

Torrentius, A. Bredius. Joh. Symz. Torren-

tius { D. IX. BH

Toradja's, Alb. C. Kruyt. Bet koppensnellen der Toradja's in Midden-Celebes en zijne be* teekenis D. IJl. 147