is toegevoegd aan je favorieten.

Het beladen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

270

niet gestuwd worden nabij olie en zweetende of vochtige lading. Vooral meel in zakken is spoedig beschadigd en heeft een zorgvuldige garneering noodig; men moet ze niet bij regen inladen, daar ze door vocht gaan koeken. Ook dient men rekening te houden met het doorstuiven van meel, vooral als het in zakken is verpakt. Vaten meel mogen niet meer dan 8 hoog gestuwd worden. Worden zakken meel in een tusschéndek gestuwd, dan is het gewenscht er gevelingen in aan te brengen.

Kratten, waarin blikken met gecondenseerde melk, moeten laagsgewijze met wat hout er tusschen uit elkander gestuwd worden, zoodat er eenige ventilatie tusschen de lagen blijft. Wanneer dit verzuimd wordt, is er veel kans op het roestig worden der blikken.

Muskus. Muskus heeft een zeer doordringende, scherpe lucht. Hoe goed ze ook is verpakt, toch mag ze nooit in één ruim gestuwd worden met artikelen, die door de lucht schade kunnen lijden.

Oliekoeken en Oliekoeken worden gemaakt van de oliehoudende zaden, waaruit poonac. net grootste gedeelte van de olie is geperst. Zij worden voor veevoeder gebruikt en in den regel in zakken verscheept. Oliekoeken moeten niet gestuwd worden bij goederen, die een doordringende of scherpe lucht afgeven; zij vereischen een goede Ventilatie en een koele plaats, daar anders broei en schimmelvorming optreden, vooral bij beschadigde koeken. Er zijn gevallen van zelfontbranding bekend van poonac (oliekoeken, gemaakt van uitgeperste coprah) in goeniezakken verpakt.J)

Opium. , Opium wordt van Bengalen verscheept in verzegelde kisten, met goenie bekleed en gevoerd met blik. Het heeft geen hinderlijke eigenschappen en kan vrijwel overal bij gestuwd worden. De kisten hebben een zeer groote marktwaarde, de vracht is hoog en wordt berekend per kist. Groote oplettendheid bij het intellen is noodig. Bij de minste schade moet een kist geweigerd worden, terwijl iedere mogelijkheid van diefstal dient te worden voorkomen.

Orchilia. Orchilla is een soort mos, gebruikt voor het maken van een roode verfstof. Het wordt in balen verscheept van Zuid-Amerika en Afrika. Orchilla wordt beschadigd door vocht en mag daarom niet bij broeiende en zweetende lading gestuwd worden.

>) Zie de uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart van 27 Dec. 1912 inzake de brand aan boord van het ss. „Walcheren".

Melk (gecondenseerd) in blikken.