Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6

Bij de bestudeering der zuiver psychische invloeden zijn we meer aangewezen op gegevens, aan de menschelijke pathologie ontleend Hypothese en veronderstelling zullen hier vaak noodig zijn om een verband tusschen symptoom en oorzaak te construeeren. Toch heb ik mij bij de laatste constructie zooveel mogelijk door de feiten laten leiden, en het verband dus dan pas gehandhaafd, wanneer het niet met de feiten in conflikt kwam.

Achtereenvolgens .zal ik nu enkele hoofdstukken uit de pathologie der hartziekten, der vaatziekten, van sommige stofwisselingsstoornissen, en van enkele maag- en darmziekten bespreken. Ten slotte zal ik nog zeer kort behandelen, hoe ook bij de zelfverdediging van het lichaam nerveuse en psychische invloeden zich kunnen laten gelden.

Daar deze verhandeling niet uitsluitend voor medici geschreven is, zal ik eensdeels op sommige détailzaken niet zoo ver kunnen ingaan, als mijn ambtgenooten en mij het aangenaamst zoude zijn, en zal ik anderdeels enkele anatomische en physiologische gegevens iets anders moeten behandelen, als in een medisch geschrift gewoonte is.

L

Anatomisch-physiologische inleiding.

Het zenuwstelsel wordt verdeeld in een centraal gedeelte (hersenen en ruggemerg) en een perifeer deel (perifere zenuwen). De laatste kunnen we onderscheiden in cerebro-spinale zenuwen (uitgaande dus van hersenen en ruggemerg) en in den sympathicus. De perifere zenuwen doorkruisen ons geheele lichaam; hier zijn ze in wat dichtere ophooping aanwezig dan daar, doch in normale omstandigheden ontbreken ze nergens geheel.

De cerebro-spinale zenuwen worden verdeeld in bewegings-

Sluiten