is toegevoegd aan je favorieten.

Het teekenen naar de natuur

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

289

1

komt natuurlijk het antwoord op de vraag. — Nu teekent de onderwijzer een foutieve figuur (fig. 1, pag. 289) op het bord, daarna de correctie (fig. 3), en dan deelt bij eenvoudig mee, welk verband er tusschen de lichaamsas en korte as bestaat. Nu kan

nog worden toegelicht, wat we zooeven opmerkten omtrent het bezwaarlijke der waarneming bij zeer breede en zeer smalle ellipsen, waarna de doos in verschillende standen nogmaals wordt bekeken.

Grootste

. °p„zet hoogte en der doos. °

grootste

breedte, cd en ab,

worden als steeds,

weer eerst uitgezet.

Jn de geheele breedte wordt de breedte der zichtbare voorste ellips aangegeven, evenzoo de iets grootere breedte van het onzichtbare ach ter vlak. Het punt e wordt op dezelfde hoogte

genomen als c, ongeveer onder het midden der breedte van het voorvlak. De hoogte e f van deze ellips wordt bepaald in verband met cd. Nu wordt de richting der beschrij vende lijnen opgenomen, de lichaamsas komt er

precies midden tusschen. Op deze lichaamsas moet vervolgens as e ƒ rechthoekig worden geteekend. Het kost de kinderen veel moeite dit correct te doen, — men laat eerst maar eens op het bord lijnen loodrecht op verschillende schuine teekenen,

Z. & J. NATUURTEEKENEN. 19