is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkboek gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club "Haarlem" 1889-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7

en speler G. J. Holtz ; onze beide backs H. A. M. Gerth van Wijk en J. H. reijers. We hopen van niet, maar misschien zal achteraf blijken dat een enkele niet zoo naar voren is gehaald als hij dat wel verdiende. Dat volstrekt geen opzet, doch een fout dan daarvan de reden is, zij bij voorbaat opgemerkt.

Gaarne wordt van deze plaats nogmaals den dank gebracht aan degenen, die ons hebben geholpen bij de samenstelling; in het bijzonder aan de Redactie der „Nederlandsche Sport" waardoor zoo welwillend werd toegestaan de oude jaargangen door te bladeren, aan ons oud-lid wybo Meyer, waarvan de bandteekening, het seizoenhoofd en de karikaturen afkomstig zijn; aan J. D. BlJLEVELD, zonder wiens particulier archief ettelijke alinea's minder van Haarlem's geschiedenis geschreven zou kunnen zijn geworden ;• aan P. C. Stol, die met zooveel belangstelling steeds klaar stond de behulpzame hand te bieden; en ten slotte aan den heer G. A. oostenbroek, die ons zoo vriendelijk zijn raadgevingen gaf ten opzichte van de technische uitwerking van het geheel.

J. J. HAAK.