is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkboek gewijd aan het 25-jarig bestaan van de Haarlemsche Football Club "Haarlem" 1889-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

92

BEKERREVUE.

Wijze: Het Amsterdamse he Kroningsfeest. De final in de Cupwedstrijd, Daar hadden w' ons maanden in verblijd. Maar zouden we het beleven 't Was hopen en beven. Eerst tegen „Achilles", dat ging nog wel, Dat was voor „Haarlem" kinderspel, Een papieren nul, een papieren vijf') 't Had niets om het lijf. En we trokken de voetbalschoenen aan, Om de tweede ronde in te gaan, En waren toen netjes, Maar zonder kadetjes Op 't veld aan den Doodweg aangeland. En al was ons spel ook niet brillant Vlak na het begin Vloog voor de looie *) er eentje in. Een penalt kwam En Amsterdam

Zonk nu nog verder naar beneên, Toen n°. 3 er nog overheen, Kock smeet me daar Een Quickenaar Vlak bij de lijn,

Op het hondje van dikke Hein. 9)

Na een week of wat

Op het oorlogspad.

Maar nu naar Quick in Gelderland,

Er woei een orkaan door het gansche land,

Ka Pennink kwijt,

Geen kleinigheid,

En wij allen wat kwaad,

Omdat Reijers zich wachten laat. *)

't Gaat voor half-time ons voor den wind,

Als van den Berg het doelnet vindt.

Maar dan zijn wij verlegen

Met zoo'n stormwind tegen.

Geen nood want Adriaan speelt weer meê 5)

En ook Hein Kremer werkt voor twee.6)

En d'eindstand 1 — o brengt al wat,

Haarlem is in vervoering.

Volharding lachte in haar vuist

En dacht dat wenschen wij nu juist,

Tegen „Haarlem" in Heemsteê,

Daar winnen we de Cup mee.

Maar op het veld aan de Spanjaardslaan,

Waar ook „H. F. C." moest ondergaan,7)

Waren Volharding's illusies voor den beker snel verdwenen.