is toegevoegd aan uw favorieten.

Napoleon en zijne omgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

De volksmeenino te Parijs. De expeditie naar Egypte.

De vredesbepalingen waren voor Frankrijk gunstiger dan het een jaar daarvoor had durven verwachten. België en de Ionische eilanden, aan de Westkust van het Balkanschiereiland, kwamen aan Frankrijk. Oostenrijk mocht zich vergrooten met het gebied van Venetië, aan wier eeuwenoude onafhankelijkheid een eind gemaakt werd. Dat was de dank van den Franschen generaal voor de hulp, welke hij van de republiek der doges had ontvangen! Uit het gebied der Povlakte en een gedeelte van den kerkelijken staat werd de Cis-Alpijnsche republiek gevormd; de hertog van Modena zou voor het hem afgenomen gebied schadeloos gesteld worden met de Breisgau in de BovenRijnsche laagvlakte, welke tot dusver aan Oostenrijk behoord had, terwijl dit land hiervoor vergoeding zou vinden in een t gebied dat het van Beieren zou krijgen. Oostenrijk beloofde zijn invloed te zullen aanwenden om in den vrede, welke het Duitsche Rijk nog moest sluiten, .aan Frankrijk de Rijngrens te bezorgen tot aan Andernach. De aangelegenheden van het Duitsche Rijk zouden geregeld worden op een afzonderlijk congres dat te Rastatt zou bijeenkomen. De Duitsche vorsten, die hun gebied aan Frankrijk zouden