is toegevoegd aan je favorieten.

Napoleon en zijne omgeving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAPOLEON.

293

Een dergelijke versiering is zelfs in den tegenwoordigen tijd, nu wij toch electrisch licht kunnen gebruiken en brandbluschmiddelen gereed houden, nog steeds gevaarlijk. Maar in de dagen van het begin der negentiende eeuw, toen men voor de verhehting duizenden waskaarsen moest gebruiken, was het schier krankzinnigenwerk. Wanneer het bal was begonnen en door de openstaande deuren en vensters tocht ontstond, behoefde maar een gordijn met een kandelaar of kaars aan den wand in aanraking te komen en het geheel zou in minder dan geen tijd in brand staan." En daf was het wat plotseling gebeurde, terwijl het "feest in volle gang was.

De keizer wachtte niet tot er hulp van buiten gebracht werd, maar kalm en vastberaden als hij steeds was, nam hij als een brave burgerman zijn vrouw in zijn armen en droeg haar uit de brandende zaal in het paleis, waar zij in veiligheid waren.

Helaas waren er vele slachtoffers, vooral onder de dames wier lichte baltoiletjes bijzonder gauw vuur vatten; zij geraakten in het gedrang onder den voet en ^verstikten of wel zij vlogen brandend den tuin in. Er waren wel vele dappere mannen, die er aan gewend waren zelfs in het ^grootste gevaar het verstand te behouden, maar hier ging alles te verbluffend snel in zijn werk.

Te midden van de groote verwarring had ook nog geboefte kans gezien naar binnen te drinoen en t^t,^

daar zijn slag te slaan. De huzaren-generaal Durosnel vond zijn vrouw, baande zich met haar een weg door het gedrang en terwijl hij zoo doordrong naar den uitgang, zag hij een hand, die een kostbare kam uit haar haartooi stal, zonder dat hij iets kon doen om het te verhinderen.