is toegevoegd aan uw favorieten.

De loods en zijn vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat hij haar geruststelde met het woord „amigo/' benevens een korte verklaring.

Toen ontsloot ze haastig de deur, viel Fedengo opgewonden om den hals en kuste hem schreiend op beide wangen. .

Volgens gewoonte daar ter plaatse, bood ze nu ook Salve haar wang aan en scheen het vreemd te vinden dat hij haar bedoeling niet scheen te begrijpen, maar tot begroeting slechts knikte, waarbij hij haar half in het Engelsen en half in het Spaansch toevoegde: „Good evening, Sennorita!"

Nu herinnerde zij zich dat ze in de haast haar mantille vergeten had, waarom zij zich snel verwijderde.

Paolina was Federigo Nunez's zuster. Zij en haar oude moeder, benevens een nog oudere mulattin, die haar min was geweest, maakten de eenige bewoners van het huis uit. - ...

Weldra kwam zij terug met licht, wijn, brood en vruchten op een blad; ging naast haar broeder zitten, met haar arm vertrouwelijk om zijn schouder, terwijl hij onder levendige gebaren aan het vertellen ging.

Zij scheen zich te verbeelden dat zij uitgehongerd waren, daar zij hen telkens het brood toeschoof.

Terwijl Federigo vertelde, was haar gezicht als een levende spiegel die de berichten terugkaatste.

Plotseling werd het bleek en hartstochtelijk; haar donkere oogen begonnen te schitteren. Met haar hand maakte ze een heftige beweging alsof zij iemand een dolkstoot toebracht en lachte daarna met het hoofd achterover minachtend, triomfeerend, waarbij haar witte^'tanden glinsterden.

Salve begreep er uit, dat haar broeder te Montevideo