is toegevoegd aan uw favorieten.

De bedrijfsleiding in het boekdrukkerijbedrijf

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Is er wel een binderij aan de zaak verbonden, dan behoort tot deze afdeeling, althans wat de werkzaamheden betreft, ook het papiermagazijn. Administratief evenwel zijn beide afdeelingen geheel van elkaar gescheiden.

De werkzaamheden van den boekbinder in het papiermagazijn zijn de volgende: het in orde houden van het magazijn met elke soort papier op de vaste, daarvoor bestemde plaats, behoorlijk en uitvoerig geëtiquetteerd, het aftellen van het papier en het afgeven ervan aan de drukkers, zooals dat door het omloop-formulier was aangegeven.

Het toezicht op het papiermagazijn is feitelijk een schriftelijke en een daadwerkelijke. Het schriftelijke toezicht wordt uitgeoefend door de administratie op het kantoor, de daadwerkelijke door den binder. Hierdoor is een aanhoudende wederzijdsche controle mogelijk en een aanvulling bijtijds van soorten, wier hoeveelheid uitgeput raakt.

Naast het ontvangen van het papier van den papierhandelaar, wordt door den binder tevens het papier voor den druk in orde gebracht. Deze werkzaamheden worden door het omloop-formulier aangegeven. Uit die gegevens blijkt op welk formaat het moet worden gesneden vóór den druk, in hoeveel stukken het gelijktijdig wordt gedrukt, op welke formaat het bedrukte papier moet worden afgeleverd. Vervolgens moet ook aangegeven zijn, hoe het te bedrukken papier het voordeeligst uit het geheele formaat kan worden gesneden, indien het van de gangbare maten en gangbare gewoonte afwijkt. Een factor van zeer veel gewicht is ook, vóór het drukken er steeds aan te denken, hoe het werk moet worden gedrukt, wil het daarna in de binderij op de voordeeligste wijze worden gereed gemaakt. Dit wordt nog al eens verzuimd, en het gevolg is voor de binderij

106