is toegevoegd aan uw favorieten.

Royal auction bridge

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

Zevende spel: C. speelt vier ruiten; hij maakt vier aan trek, dus 28 punten onder de lijn; hij heeft vier honneurs in één hand en in den blinde de vijfde honneur, noteert dus 9 x 7 = 63 punten boven de lijn. Hij heeft nu de robber gewonnen en noteert daarvoor 250 punten boven de lijn.

De punten door A. B en C. behaald worden nu elk afzonderlijk opgeteld

A. verliest aan B. 578 — 448 = 130 punten.

A C. 693 - 448 = 245 „

B. „ „ C. 693 — 578 = 115 „

B. wint van A. 578 — 448 = 130 „ C „ „ A. 693 — 448 = 245 „

C B. 693 — 578 = 115 „

of uitgedrukt in tientallen, wat eenvoudiger is voor de berekening in geld

A. — 37

B. + 1

C. + 36

De hiervoren aangegeven wijze van opteekenen wordt niet altijd gevolgd, omdat in de praktijk het opteekenen der honneurs voor de verschillende spelers nog wel eens tot vergissingen aanleiding geeft.

Er zijn daarom wel spelers, die liever de honneurs, hetzij voor den speler van het spel opteekenen, hetzij voor de beide tegenspelers. Stel dus dat A, B en C te zamen spelen. A speelt het spel in harten, doch B en C hebben samen vier honneurs en wel B heeft die vier honneurs

A. verliest 130 -f- 245

B. wint 130 — 115 C wint 245 + 115

375 punten. 15

360 „