is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van een onderzoek omtrent het familiair en hereditair voorkomen van tuberculose volgens de wetenschappelijk-genealogische methode

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET MATERIAAL.

104

5. Mrt. 1850.

Heeft 3 brs. en 1 zr. w.v. gestorven: 1 zr. oud 50 jr. aan onbekende oorzaak.

6. Aug. 1853. Stierf aan onbekende oorzaak. Heeft 13 brs. en

zrs. w.v. gestorven 11, allen aan onbekende oorzaak.

7. Stierf 87 jr. oud. Was potator.

8. Stierf 88 jr. oud.

9. Stierf 87 jr. oud.

10. Geen gegevens.

11, 12, 13, 14. Geen gegevens.

Kwartierstaat No. 75.

A. m. Aug. 1903.

B. vr. Jan. 1905. In Dec. 1911 mazelen. In Nov. 1918 bron¬

chitis met lichte haemoptoë. In sputum geen tbc.bacillen.

C. vr. Dec. 1906. In Dec. 1911 mazelen.

D. vr. Oct. 1908. Doodgeboren.

E. vr. Nov. 1910. In Dec. 1911 mazelen.

F. m. April 1913.

G. vr. Sept. 1915.

H. m. Sept. 1915.

A tot en met E gedurende 1 jaar uitsluitend borstvoeding, F en G kunstmatige voeding.

I. Juni 1873. Winkelier. Lijdt aan asthma.

Heeft 3 brs. en 3 zrs. w.v. gestorven: 1 br. oud iy2 jr.

2. Mei 1873. Pleegde Oct. 1915 suïcidium, terwijl zij leed aan

melancholie. Na de partus in April 1913 leed zij ook reeds aan melancholie.

Heeft 2 brs. en 2 zrs. w.v. gestorven: 2 zrs. resp. 24 en 25 jr. oud, beiden aan longtuberculose.

3. Stierf 65 jr. oud aan chronische bronchitis; was asthmalijder.

Heeft 4 brs. en 2 zrs. w.v. gestorven: 1 br. oud 70 jr. als potator, 1 br. oud 70 jr. aan acute ziekte en 1 br. en 1 zr., die suïcidium pleegden.

4. Dec. 1848.

Heeft 1 br. en 1 zr. w.v. gestorven: 1 zr. in partu.

5. Nov, 1834. Oud-zeekapitein. Stierf 80 jr. oud aan arterios-

klerose. Heeft 2 brs., die beide zijn gestorven aan longtuberculose.