is toegevoegd aan uw favorieten.

Bloemlezing uit Middelnederlandsche dichters

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

105

Die gesellen vander tavelronden." Si antwerden hem tien stonden, Si souden doen sine bede

600 Oft si qnamen tire stede. Si scieden alle also daer, Ende elc voer sinen wech daer naer Galaat ende die sine reden doe Soe verre aldus, dat si alsoe

605 Rechte binnen vier dagen quamen Ter zee; ende si vernamen Dat scep, daer tenen stonden Tswaerd metten ringen was vonden. Ende si vonden letteren daer

610 Ane dbort gescreven oppenbaer, Dat nieman ware so coene, Dat hi hem sette tselken doene, Dat hi int scep en sette voet, Hine ware vast ende goet

615 Int gelove, dat hi gewaerlike

Geloefde an den here van hpmolvilrp

Tirst dat si int scep quamen Ende si dat bedde vernamen, Si worden te hant geware

620 Der silverinen taflen aldare, Daer si waren gesceden of In des gemangirs conincs hof. Ende si sagen daer op staen Dat heilege grael, sonder waen,

625 Met enen roeden samite verdect, Gelijo ere dwalen berect. Alsi sagen dat heilege vat, Elkerlijc toende anderen dat, Ende dancten onsen here das,

630 Ende seiden dat hem wel comen was Dat si waren int geselscap doe Vanden heilegen grale alsoe; Ende si bevalen hen onsen here, Dat hise vord geleitde mere.

635 Ende die wint, die stille was erè, Ward doe waiende herde sere,