is toegevoegd aan je favorieten.

Evenwicht en levensrichting

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

DE PLAATS VAN HET GELOOF IN ONS LEVEN Ons geloof in de werkelijkheid

Wij zien wel, dat, onafhankelijk van ons al of niet geloovig zijn, ook reeds uit exogene indrukken en endogene psychische ervaringen door de evenwichtsveischijnselen zekerheid is af te leiden omtrent de van ons gewensche „reactie" of houding en vervolgens ook vastheid in onze levensrichting.

Wij weten intusschen ook dat door het geloof onze geest zoekt naar een zekerheid, die reikt tot buiten de grenzen van dat, wat wij met onze zintuigen van de wereld óm ons en ten opzichte van ons hebben kunnen vastleggen.

Maar wij wenschen daarbij slechts een geloof, dat zich ten volle kan aansluiten bij de werkelijkheid, die wij om ons en psychisch in ons ervaren, juist omdat wij gelooven dat die werkelijkheid een deel is der eeuwigheid. Juist omdat wij gelooven met een roeping in die werkelijke wereld te staan. Juist omdat wij vertrouwen dat de mensch in het beeld van die reëele door hem ervaren wereld niet door zijn God voor den mal wordt gehouden, zoodat dit beeld, waarmee hij werken moet — niet slechts relatief zou zrjn (wat niets erg is) — maar zelfs foutief zou wezen en geheel zou afwijken van eene absolute jenseits-

294